Psychoterapia v Bratislave
Mgr. Zoltán Mátyus

Služby poskytujem v Bratislavskom kraji.
psycghologické poradenstvo

Hľadáte psychoterapeutickú ambulanciu v Bratislavskom kraji?

Konzultácie

V rámci svojej praxe pôsobím ako psychoterapeut, poskytujem psychologické a psychoterapeutické poradenstvo, tiež lektorovanie a koučing.

Prácu s ľuďmi vykonávam už viac ako 10 rokov. Pôsobil som v detskom domove, v resocializačnom stredisku pre závislých, na strednej škole ako školský psychológ. Pracujem aj ako lektor a kouč, no najviac času trávim vo svojej súkromnej psychoterapeutickej praxi.

Odborné vzdelanie som získal na Vysokej škole sociálnej práce a zdravotníctva Sv. Alžbety v Bratislave so zameraním na psychoterapiu a resocializáciu. Absolvoval som tiež psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a v Logoterapii v Prahe (SLEA).

Psychoterapeutická ambulancia

V rámci svojej psychoterapeutickej praxe sa venujem:

• psychologickému poradenstvu
• riešeniu vzťahových problémov, výchovných problémov, problémom s hnevom
• psychoterapii
• riešeniu depresií, panických stavov, psychosomatických ťažkostí
• závislostiam, anorexii, bulímii
• riešenie životných udalostí
• osobnostnému rozvoju, ťažkostiam s presadením sa, komunikačným schopnostiam
• koučingu
• lektorovaniu

Práca psychoterapeuta

Venujem sa rôznym problematikám psychického diania a prežívania človeka. Pracujem najmä formou terapeutického rozhovoru, ale aj inými formami psychoterapeutických techník. Tiež pracujem formou logoterapie a existenciálnej analýzy. Je to psychoterapeutický smer, ktorý nie je na Slovensku ešte veľmi rozšírený.

Termíny stretnutí je potrebné dohodnúť individuálne dopredu, s týždňovým alebo väčším predstihom, a to osobne alebo telefonicky v čase od 8.30 – 20.00, prípadne *emailom.

Jedno sedenie trvá 50 minút a jeho cena je 50 € + 20% DPH = 60€, v prípade párovej terapie sedenie trvá 1 hod. a 15 min. a jeho cena je 60 € + 20% DPH = 72€.

psychologické vyšetrenie

Kontakt

Navštívte ambulanciu psychoterapie Progress.

Napíšte nám